top of page

Don't miss this unique opportunity

Send your application and take part in elimination to

V International Championships

PMU BEST MASTERS STYLE

 

 

Participation in the elimination provides deadline for applications in combination with confirmation of payment:

 

1. Read the CHAMPIONSHIPS RULES

2. Send until 5 February 2016 to the address: artiderm@gmail.com

 • A completed application form,

 • SCAN a diploma confirming qualifications in the PMU

 • PHOTOS taken by themselves PMU make-up before, immediately after the procedure, and after the healing period: eyebrow hairs method, eyeliners & lips (for 3 examples from each category)

 • Confirmation of registration fee 50E via PayPal (artiderm@gmail.com) or the bank account specified in the Application Form

TRANSFER INFORMATIONS:
ARTISPA Iwona Marciniak,  Street: Szosa Chełminska 217,
Post code: 87-100,  City: Torun,  Country: POLAND
Bank name: PKOBP 8 O. w Toruniu
IBAN: PL  28 1020 5011 0000 9202 0213 6315

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

PAYPAL: artiderm@gmail.com

Nie strać tej wyjątkowej okazji

Wyślij Swoje zgłoszenie i weź udział w eliminacjach do
V Międzynarodowych Mistrzostw

PMU BEST MASTERS STYLE

 

 

Uczestnictwo w eliminacjach zapewnia

termin zgłoszeń w połączeniu z potwierdzeniem wpłaty:

 

1.Zapoznaj się z REGULAMINEM MISTRZOSTW 

2. Prześlij do dnia 5 Lutego 2016r na adres mailowy: artiderm@gmail.com

 • Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,

 • SKAN DYPLOMU potwierdzającego kwalifikacje PMU

 • ZDJĘCIA wykonanych przez siebie makijaży długotrwałych przed, bezpośrednio po zabiegu, oraz po okresie wygojenia: brwi metodą włoskową, kresek, ust (po 3 przykłady z każdej kategorii)

 • Potwierdzenie opłaty rejestracyjnej 200zł lub 50E

  za pomocą PayPal (artiderm@gmail.com)

  lub na Konto Bankowe podane w Karcie Zgłoszeniowej 

INFORMACJA DO PRZELEWU:
ARTISPA Iwona Marciniak, Ulica: Szosa Chełmińska 217,
Kod pocztowy: 87-100,  Miasto: Toruń,  Kraj: Polska
Nazwa Banku: PKOBP 8 O. w Toruniu
Nr konta: 28 1020 5011 0000 9202 0213 6315

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

 

PAYPAL: artiderm@gmail.com

bottom of page