top of page

Zgarnij wejściówkę

Wyjątkowe wydarzenie! Wyjątkowi prelegenci! Wyjątkowy KONKURS!

 

Do wygrania 3 bezpłatne bilety SILVER na  Dermainternational Open Event

Co trzeba zrobić?

 

* udostępnić poniższy post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*polubić stronę ARTISPA ACADEMY Magical & Safe Beauty

 

* w udostępnionym poście napisać komentarz " DERMAINTERNATIONAL Open Event"

 

 

Spośród osób biorących udział  w konkursie zostaną wylosowane 3 osoby.

Losowanie odbędzie się 28.08.2017

Wszystkim życzymy powodzenia:))))))

 

 

Regulamin konkursu:

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu, jest ARTISPA® z siedzibą na ul.Szosa Chełmińska 217, 87-100 Toruń

2. Fundatorem nagród jest Organizator

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

§2 Warunki uczestnictwa

 

1. Uczestnikiem konkursu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

b) nie jest pracownikiem ARTISPA® 

c) nie jest członkiem rodziny pracownika ARTISPA®

d) posiada zweryfikowane konto na Facebooku

e) zaznaczy „lubię to” na Fanpage

f) zaznaczy „udostępnij” na Fanpage

g) wpisze w komentarz „Derma International Open Event”

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

3. Czas trwania konkursu: od 22.08.2017-28.08.2017. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż do 30.08.2017

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji za strony Facebook.

 

 

§3 Nagroda

 

1.Nagrodą w Konkursie są 3 bilety Silver na wejście na DERMA INTERNATIONAL OPEN EVENT

2.Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, która zostaje powołana przez Organizatora.

3.Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4.Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mi ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 

§4 Zasady przyznawania nagród

 

1.Pracownicy Artispa® wybiorą zwycięzców na podstawie losowania

2.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebook i przez adres email.

3.Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@artispa.pl w terminie 2 dni od dnia wysłania powiadomienia, nie dotrzymanie terminu wiąże się z przepadnięciem prawa do nagrody.

4.Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów na koszt firmy Artispa® w ciągu 24h od otrzymania danych adresowych na adres biuro@artispa.pl

5.W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Artispa®

6.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

 

§5 Dane osobowe uczestników

 

1.Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§6 Postanowienia końcowe

 

1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.artispa.net

bottom of page